top of page

 

Jsem instruktorka Pilates od roku 2009 a pracuji s klienty jak ve skupinových lekcích, tak i v individuálních hodinách. V obou případech se zaměřuji na kvalitu a správnost prováděných cviků, aby klient měl z hodiny co největší užitek. Důležité hodnoty, které se ve své práci snažím uplatňovat, jsou lidskost, zájem o klienta, důslednost a snaha pomoci.

Lidé přicházejí na  skupinové lekce buď s touhou si jen tak zacvičit a protáhnout tělo nebo, a to bývá častější důvod,  protože trpí nějakými bolestmi – ať už zad, kolen, loktů… a očekávají úlevu.

A zde přichází na řadu Pilates Clinic Method, jejímž tvůrcem je Daniel Müller. Tato metoda zohledňuje individuální možnosti každého klienta i ve skupinových lekcích a vznikla z konceptu Pilates Institute® rozšířením o další fyzioterapeutické koncepty Dynamická Neuromuskulární Stabilizace a Spiraldynamik®.

Tato metoda je jednou z cest preventivního cvičení.

 

Pro mne osobně je důležitá diagnostika pohybového aparátu před každou prací s klientem, která umožňuje cílenou práci, ušitou na míru danému člověku.

 

Skupinové cvičení vidím jako doplněk k individuálním hodinám, které probíhají jak na podložce, kde cvičíme s vahou vlastního těla i s různých pomůckami (roller, magic circle, theraband, overball, fitball, různé velikosti masážních míčků....) . To umožňuje velkou variabilitu cviků a přístupů k dané problematice.

 

Cvičíme v pozvolném tempu a snažíme se vědomě propojit pohyby s dechem a myslí.

Soustředíme se zejména na posílení hlubokých svalových skupin a budování silného a stabilního středu těla. Díky tomuto přístupu můžeme předcházet zdravotním problémům a napomoci lepšímu držení těla. Při běžných denních činnostech se pak cítíme lépe a lépe.

 

I já sama na sobě jsem poznala různé přístupy ke cvičení a některé z nich mi pomohly více, jiné méně. Ke cvičení Pilates jsem se dostala „díky“ svým vlastním problémům a jsem za to dnes nesmírně ráda.

 

 

Potěší mě, když pojmete rozhodnutí také na sobě zapracovat a vyladit svou formu na mých hodinách. Srdečně Vás zvu.

IMG_32.jpg

O MNĚ

bottom of page