Jsem instruktorka Pilates od roku 2009 a pracuji s klienty jak ve skupinových lekcích, tak i v individuálních hodinách. V obou případech se zaměřuji na kvalitu a správnost prováděných cviků, aby klient měl z hodiny co největší užitek. Důležité hodnoty, které se ve své práci snažím uplatňovat, jsou lidskost, zájem o klienta, důslednost a snaha pomoci.

Lidé přicházejí na  skupinové lekce buď s touhou si jen tak zacvičit a protáhnout tělo nebo, a to bývá častější důvod,  protože trpí nějakými bolestmi – ať už zad, kolen, loktů… a očekávají úlevu.

A zde přichází na řadu Pilates Clinic Method, jejímž tvůrcem je Daniel Müller. Tato metoda zohledňuje individuální možnosti každého klienta i ve skupinových lekcích a vznikla z konceptu Pilates Institute® rozšířením o další fyzioterapeutické koncepty Dynamická Neuromuskulární Stabilizace a Spiraldynamik®.

Tato metoda je jednou z cest preventivního cvičení.

 

Pro mne osobně je důležitá diagnostika pohybového aparátu před každou prací s klientem, která umožňuje cílenou práci, ušitou na míru danému člověku.

 

Skupinové cvičení vidím jako doplněk k individuálním hodinám, které probíhají jak na podložce, kde cvičíme s vahou vlastního těla i s různých pomůckami (roller, magic circle, theraband, overball, fitball, různé velikosti masážních míčků....) . To umožňuje velkou variabilitu cviků a přístupů k dané problematice.

 

Cvičíme v pozvolném tempu a snažíme se vědomě propojit pohyby s dechem a myslí.

Soustředíme se zejména na posílení hlubokých svalových skupin a budování silného a stabilního středu těla. Díky tomuto přístupu můžeme předcházet zdravotním problémům a napomoci lepšímu držení těla. Při běžných denních činnostech se pak cítíme lépe a lépe.

 

I já sama na sobě jsem poznala různé přístupy ke cvičení a některé z nich mi pomohly více, jiné méně. Ke cvičení Pilates jsem se dostala „díky“ svým vlastním problémům a jsem za to dnes nesmírně ráda.

 

Už jako hodně malá jsem nejraději běhala venku, lezla do roklí, na stromy a hrála všechny možné míčové i nemíčové hry, které se daly provozovat venku. Dostat mě domů bylo pro moji mamku velmi obtížné, neboť být na vzduchu, v pohybu, to byl můj svět. Sice jsem milovala knížky a už jako malá jsem jich přečetla pěknou řádku, ale pohybu na čerstvém vzduchu se nic nevyrovnalo.

Ani jíst jsem moc nemusela. Taky jsem podle toho vypadala.

 

Oplácanější jsem začala být až později, když jsem nastoupila na Střední ekonomickou školu a více jsem seděla. Nebyl to můj sen pracovat v kanceláři, ale argumenty mých rodičů mě přesvědčily. A tak jsem se stala kancelářskou myškou, která tráví dlouhé hodiny za psacím stolem. Když se narodili naši synové, tak jsem opět trávila hodně času venku s nimi, ale přibylo i hodně starostí. Postupně i v práci po mateřské dovolené, kdy jsme s manželem založili zastoupení pro maďarskou firmu s kancelářskými potřebami. Velké pracovní vytížení si po letech vyžádalo svou daň a já jsem se propracovala k únavovému syndromu.

 

Po pár měsících strávených v poloze ležmo a ploužení se pomalou rychlostí, jsem dospěla k názoru, že sice odpočinek, masáže a správná strava (tou jsem již delší dobu zabývala) jsou super, ale že bez pohybu se asi ke své dřívější formě nevrátím. Pojala jsem tedy rozhodnutí začít s tím něco dělat. Postupně jsem navštěvovala různé druhy pomalých forem cvičení a cítila jsem na sobě výsledky.

Říkala jsem si, jak já ale poznám, že cvičím správně? Nějakou dobu jsem si tuto otázku kladla, až jsem se rozhodla absolvovat kurz Pilates pro instruktory. Protože jsem již nějakou dobu navštěvovala Body Style Prague na Smíchově – dnes My Pilates Academy, tak volba padla na toto studio. Půlroční kurz byl výživný a přinesl mi spoustu nových poznatků. Po jeho skončení jsem dostala nabídku vyzkoušet si nově nabyté vědomosti v praxi přímo v tomto studiu. Po roce jsem spolupráci ukončila a přesunula jsem své aktivity blíže svému domovu. Stále ještě při obchodní práci jsem rozvíjela tuto svojí novou aktivitu, která se stala mým koníčkem. Již 10. rokem navštěvuji doplňující kurzy, které práci s tělem prohlubují  a pomáhají mi pochopit další a další souvislosti. Jsou to kurzy zaměřené fyzioterapeutickým směrem.  Toto několikaleté úsilí mi přineslo potvrzení mého poznatku, že bez vlastního důsledného přičinění se nelze dobrat k vysněnému cíli.

 

Potěší mě, když pojmete rozhodnutí také na sobě zapracovat a vyladit svou formu na mých hodinách. Srdečně Vás zvu.

IMG_32.jpg

O MNĚ

FOTO_PILATES_HELČA_1.jpg